NIAT ADALAH SYARAT SELURUH AMALAN.

🔸Penjelasan kaidah:
Seluruh amalan seorang hamba berupa amalan lisan dan anggota badan tidaklah akan sah dan tidak diterima kecuali didasari niat didalam hati.

Nabi -shalallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

انما الاعمال بالنيات, وانما لكل امرء ما نوى

“Setiap amalan itu hanyalah dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan.” (Muttafaqun ‘alaih.)

🔸Contoh penerapan:
👉Seorang yang junub, lalu dia mandi tanpa meniatkan di dalam hatinya untuk mengangkat hadats besar pada dirinya, maka mandinya teranggap mandi biasa sedangkan ia masih dalam keadaan belum suci.
Wallahu a’lam.

Iklan