Sengsara Membawa Nikmat Lebih Baik daripada Nikmat Membawa Sengsara 🎈

✅ Al-Imam Sufyan bin ‘Uyainah rahimahullah berkata,

ﻣﺎ ﻳﻜﺮه اﻟﻌﺒﺪ ﺧﯿﺮ ﻟﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺐ، ﻷن ﻣﺎ ﻳﻜﺮھﻪ ﻳﮫﯿﺠﻪ ﻟﻠﺪﻋﺎء، وﻣﺎ ﻳﺤﺒﻪ ﻳﻠﮫﯿﻪ

🌿 “Apa yang dibenci seorang hamba lebih baik baginya dari apa yang dicintainya, karena yang dibencinya akan membangkitkan semangatnya untuk berdoa, sedangkan yang dicintainya dapat melalaikannya dari berdoa.” [Min Akhbaaris Salaf: 219]

📝 Keterangan: Terkadang apa yang kita benci, seperti kemiskinan, rasa sakit, kegagalan dalam usaha dan lain-lain adalah lebih baik bagi kita dibanding apa yang kita sukai, jika hal itu menjadikan kita senantiasa berdoa, meminta pertolongan kepada Allah ta’ala dan bersandar hanya kepada-Nya. Sebaliknya, apa yang kita sukai dari berbagai macam kenikmatan malah menjadi bencana jika tidak kita syukuri.

Iklan