SYEIKH Dr. Muhammad Mutawalli Asy Sya’rowi ,
(Beliau alm Adalah Ulama Ahli Tafsir abad ini dan Guru hampir sebagian besar dr para Kyai di Indonesia)
semoga Allah Merahmatinya…

Beliau berkata :

Aku berdiskusi dengan seorang pemuda yang keras atau Fanatik (dalam ber-Islam):

Maka aku bertanya, “Apakah meledakkan Klub malam di suatu negara muslim halal atau haram?”

Dan dia menjawab, “Tentu saja halal, dan membunuh mereka pun diperbolehkan.”

Aku bertanya lagi, “Kalau kamu membunuh mereka yang bermaksiat ke mana mereka akan kembali?”

Dia menjawab, “Sudah pasti ke neraka.”

Lalu aku bertanya lagi, “Sedangkan ke mana tujuan syetan menggoda manusia?”

Dia menjawab, “Pasti ke neraka juga.”

Maka aku berkata padanya, “Berarti kalian bersekutu, berserikat dengan syetan dalam satu tujuan yg sama yaitu menjerumuskan manusia ke dalam neraka!”

Dan kemudian aku berikan dia satu hadits Rasulullah SAW ketika ada jenazah orang Yahudi yang lewat di hadapannya kemudian Beliau menangis, maka para sahabat bertanya: “Apa yang membuatmu menangis ya Rasulallah?” Beliau menjawab: “Ada satu jiwa yg terlepas dari jaring dakwahku masuk ke neraka…”

Maka aku berkata lagi pada pemuda itu, “Perhatikan perbedaan pola pikir kalian dengan Rasulullah SAW yang mana Beliau berusaha untuk memberikan hidayah kepada manusia dan menyelamatkannya dari siksa Api neraka.
nah jadi Kalian di satu lembah, sedangkan Rasulullah SAW dan Islam di lembah yang lain.”

Semoga Allah Swt Merahmati Engkau wahai Guru…

Iklan