Dari Aisyah, Rasulullah bersabda :

» مَ ن أَ حدَثَ فِي أَ مرِنَ هَذَا مَا لَ يسَ فِيهِ، فَ هُوَ رَد «
“Barang siapa yang membuat perkara baru dalam perkara agama yang bukan darinya, maka ia tertolak”.
(Hadits Shahih, Riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat Shahiihul jaami’ no. 5970).

Iklan